FreeDom Art

Фестивал је утемељен на идеји да промовише културу слободе и универзалне људске вредности путем презентације различитих форми уметничког изражавања.

Концепт Фестивала проистиче из потребе промоције вредности суживота и толеранције, подизање колективне свести о важности прихватања различитости и солидарности са маргинализованим и обесправљеним групама,  али и подршке уметничком изражавању и здравим стиловима живота.

FreeDom Art Фестивал надилази строга жанровска опредељења, јер је идеја да се плуралитетом различитих садржаја и форми измени деловање унутар градске сцене.

Мурали настали на фестивалу 2015-2019

Фотографије: FreeDom Art 2019