Радионица креативног писања „Рукописи“

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДИОНИЦИ KРЕАТИВНОГ ПИСАЊА ,,РУKОПИСИ“ ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

Дом омладине Панчево позива све заинтересоване средњошколце или студенте из Панчева и околних места да се пријаве на радионицу креативног писања која ће почети с радом у марту.

Сви заинтересовани треба да преузму и попуне пажљиво упитник (UPITNIK ZA UČEŠĆE NA RADIONICI KREATIVNOG PISANJA DOP), те да га пошаљу на мејл: knjiz.radionica.rukopisi@gmail.com.

Kандидати који уђу у ужи круг биће позвани на интервју који ће бити одржан у Малом клубу Дома омладине у договорено време, а недуго након тога почеће се с радионицама. Време за подношење пријава је до 22. фебруара, а одабрани кандидати биће обавештени о успешној пријави у последњој недељи месеца, с најавом термина првог састанка. Број полазника је ограничен. Учешће одабраних кандидата на радионици је бесплатно, али обавезујуће.

Радионицу води књижевница и уредница Рукописа Јасмина Топић.

Kњижевна радионица је планирана до краја текуће године (осим паузе за летњи распуст), с могућношћу да буде продужена. Састанци ће бити једанпут недељно (у договору са полазницима и чешће), а планирани су и гости-писци. Полазници ће имати прилику да узму учешће у различитим активностима или програмским садржајима, да креирају свој кутак за окупљање, учење и дружење. Радионица је намењена онима које интересује књижевност и креативно писање, али и онима који би да овладају писаном формом изражавања уопште и стекну шири и бољи увид у књижевну сцену и тумачење књижевности. Подстицаћемо размену идеја, ставова, критичко мишљење; Бавићемо се делима савремених писаца и/или класика, као и радовима полазника. Најзад, креираћемо кутак за окупљање и дружење, и реализацију будућих идеја.