Рукописи 45 – конкурс

KОНKУРС ЗА ЗБОРНИK ,,РУKОПИСИ 45”

Дом омладине Панчево расписује 45. по реду конкурс за Зборник поезије и кратке прозе
младих са простора екс-Ју – „Рукописи 45“.
Право учешћа имају сви аутори између 15 и 30 година старости који пишу на еx-југословенским језицима, као и језицима националних мањина у Републици Србији. Kонкурс ће бити отворен до 20. фебруара 2022. године.
На конкурсу се може учествовати са поезијом и/или кратком прозом. Сваки аутор може да пошаље до 3 песме и/или до 3 кратке приче: песме дужине до 2, а приче до 3 куцане стране (максимална дужина приче је 7 000 карактера, величина фонта 12), потписане пуним именом и презименом, годином рођења, адресом становања (држављанством у случају да аутор живи у иностранству), бројем телефона и и-мејлом. Молимо ауторе да личне податке оставе и у ,,телу&qуот; мејла и на почетку фајла с радовима, такође да песме односно приче буду у једном Wорд документу, да се не шаљу компресовано (ЗИП, РАР итд.) и без екстерних линкова. Најзад, да поштују дијакритичке знаке (слова ч, ћ, ђ, ш, џ) и правописна правила.
Мејл адреса на коју треба слати радове је: zbornikrukopisi@gmail.com (са назнаком ,,за Рукописе 45”).
Молимо ауторе да поштују правила конкурса и рок за слање радова! Kонкурс траје нешто више од месец дан и завршава се 20. фебруара у поноћ. ,,Рукописи 45“ изаћи ће из штампе почетком маја текуће године, а промоција односно тродневни фестивал биће одржан у зависности од тренутних епидемиолошких мера. Ауторима из Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Македоније и Црне Горе који не буду били у могућности да дођу на промоцију Зборника, ауторски примерци ће бити послати поштом.

KONKURS ZA ZBORNIK ,,RUKOPISI 45”

Dom omladine Pančevo raspisuje 45. po redu konkurs za Zbornik poezije i kratke proze
mladih sa prostora eks-Ju – „Rukopisi 45“.
Pravo učešća imaju svi autori između 15 i 30 godina starosti koji pišu na ex-jugoslovenskim
jezicima, kao i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Konkurs će biti otvoren do 20.
februara 2022. godine.
Na konkursu se može učestvovati sa poezijom i/ili kratkom prozom. Svaki autor može da pošalje
do 3 pesme i/ili do 3 kratke priče: pesme dužine do 2, a priče do 3 kucane strane (maksimalna
dužina priče je 7 000 karaktera, veličina fonta 12), potpisane punim imenom i prezimenom,
godinom rođenja, adresom stanovanja (državljanstvom u slučaju da autor živi u inostranstvu),
brojem telefona i i-mejlom. Molimo autore da lične podatke ostave i u ,,telu" mejla i na početku
fajla s radovima, takođe da pesme odnosno priče budu u jednom Word dokumentu, da se ne šalju
kompresovano (ZIP, RAR itd.) i bez eksternih linkova. Najzad, da poštuju dijakritičke znake
(slova č, ć, đ, š, dž) i pravopisna pravila.
Mejl adresa na koju treba slati radove je: zbornikrukopisi@gmail.com (sa naznakom ,,za Rukopise 45”).
Molimo autore da poštuju pravila konkursa i rok za slanje radova! Konkurs traje nešto više od
mesec dan i završava se 20. februara u ponoć. ,,Rukopisi 45“ izaći će iz štampe početkom maja
tekuće godine, a promocija odnosno trodnevni festival biće održan u zavisnosti od trenutnih
epidemioloških mera. Autorima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Crne
Gore koji ne budu bili u mogućnosti da dođu na promociju Zbornika, autorski primerci će biti
poslati poštom.